top of page

לאור אירועי ה-7 באוקטובר גויסו למילואים מעל 300,000 מילואימניקים שנמצאים הרחק מביתם כבר תקופה ארוכה, חלקם ללא תקשורת לפרקי זמן ארוכים וכנראה שיישארו בשרות מילואים פעיל עוד שבועות רבים.
משפחות המילואימניקים/יות אשר בחזית נתקלות באתגרים יומיומיים וזקוקות לעזרה, לעתים מעבר למה שנמצא בהישג ידן (סבים, סבתות, שכנים וכ"ו).

לצורך כך הקמנו מיזם התנדבותי בשם "אחים תומכים במשפחות המילואמניקים/ות" אשר עובד תחת החמ"ל האזרחי של "אחים לנשק"


המיזם מתמקד במתן תמיכה למשפחות המילואימניקים/יות בחזית, וביצירת מערך התנדבותי רחב המייצר תחושה של אחווה עבור המשפחות.
חמ"ל "אחים תומכים במשפחות המילואמניקים/יות" הוקם בהתנדבות מלאה ע:י צוות מגוון של שחקני/ות נשמה, אנשים שנמצאים בלב העשייה הכלכלית, היזמית והחברתית של מדינת ישראל. מילואמיניקים/ות לשעבר,

המגיעים מעולמות תוכן שונים ותחומי עיסוק מגוונים.

מי אנחנו

!יחד, נעבור את זה

bottom of page