top of page

בואו להתנדב איתנו

משפחות המילואימניקים/ות השוהים/ות בחזית נתקלות באתגרים יומיומיים פשוטים או מורכבים וזקוקות לעזרה על מנת לעבור את התקופה המורכבת שנכפתה עלינו.
אנו, מתנדבי חמ"ל  "אחים תומכים במשפחות המילואימניקים/ות" נערכים לסייע בכל הנדרש למשפחות.


בואו תצטרפו אלינו! אנו זקוקים למתנדבים שיעזרו במשימות יומיומיות שונות כמו: עזרה עם הילדים, תיקונים בבית, אוכל מבושל, עזרה עם חיות מחמד ועוד...

!יחד, נעבור את זה

תחומי עזרה:
bottom of page